ติดต่อเรา
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
เลขที่ 639/1 หมู่ 1   ตำบลคลองกิ่ว  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
เบอร์โทรศัพท์ 038201393 เบอร์โทรสาร 0-3820-1729
Email : klongkiewyingwittaya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน