กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกิตติพัฒน์ บุญเที่ยง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : nongtumcup@gmail.com

นางสาวสุกัญญา กาขาว
ครูอัตราจ้าง

นายพรชัย อนุวัน
ครูอัตราจ้าง