กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศุภกิจ ทิศกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกานต์พิชชา ชาภิศร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพัฒน์ บุญเที่ยง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : nongtumcup@gmail.com

นางสาวสุกัญญา กาขาว
ครูอัตราจ้าง