ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีสิทธิสอบครูจ้างชั่วคราวคริตศาสตร์ (อ่าน 167) 15 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (คณิตศาสตร์) ค่าตอบแทน 15,000 บาท (อ่าน 180) 06 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 218) 19 ต.ค. 65
SAR 64 (อ่าน 395) 06 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 498) 07 มี.ค. 65
การจัดกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน (อ่าน 471) 02 มี.ค. 65
การจัดสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 441) 02 มี.ค. 65
แนวทางการเปิดเรียนแบบ onsite โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา (อ่าน 578) 03 ธ.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยารับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ตามประกาศที่แนบ (อ่าน 518) 25 พ.ย. 64
แจ้งขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนพบครูเพื่อร่วมช่วยแก้ปัญหาการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0,ร (อ่าน 527) 30 ต.ค. 64
ประกาศในวันเปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จะยังเรียนใน 3 รูปแบบคือ online,on-demand และ on-hand (อ่าน 518) 29 ต.ค. 64
SAR63 (อ่าน 569) 26 พ.ค. 64
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2562 (อ่าน 905) 01 เม.ย. 63