หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจุบัน

          เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีแผนชั้นเรียน 4-3-3/2-2-2 รวม 16 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 132-121-95/55-42-32 รวม 477 คน ผู้บริหาร 2 คน ครู 26 คนครูอัตราจ้าง 6 คนครูชาวต่างชาติ 1 ธุรการ 1 คน คนพนักงานขับรถ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คนยาม 1 คน