กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวัชรพล ปะวันนัง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุนันท์ นวลนุ่ม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0860620160
อีเมล์ : Sunun1809@gmail.com