กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววนาลี วังเชียง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิษณุกร ปินปา
ครู

นางสาวปรียานุช
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0873447609
อีเมล์ : preeyanuch.puy12345@gmail.com

นางสาวบุรพร ผาสุข
ครูอัตราจ้าง