กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิษณุกร ปินปา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววนาลี วังเชียง
ครู

นางสาวปรียานุช ใจจรูญ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0873447609
อีเมล์ : preeyanuch.puy12345@gmail.com

นางสาวบุรพร ผาสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0626301229
อีเมล์ : kie_258@hotmail.co.th