ภาพกิจกรรม
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รุ่นที่ ๑
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,10:34   อ่าน 20 ครั้ง