ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 256
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,18:46   อ่าน 10 ครั้ง