ภาพกิจกรรม
อบรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขาภิบาลและโภชนาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้ประกอบการร้านค้าทั้ง 7 ร้าน เพื่อให้นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการด้านสุขาภิบาลและโภชนาการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,16:04   อ่าน 56 ครั้ง