ข่าวประชาสัมพันธ์
SAR 64 (อ่าน 91) 06 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 180) 07 มี.ค. 65
การจัดกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน (อ่าน 163) 02 มี.ค. 65
การจัดสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 150) 02 มี.ค. 65
แนวทางการเปิดเรียนแบบ onsite โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา (อ่าน 270) 03 ธ.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยารับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ตามประกาศที่แนบ (อ่าน 236) 25 พ.ย. 64
แจ้งขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนพบครูเพื่อร่วมช่วยแก้ปัญหาการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0,ร (อ่าน 254) 30 ต.ค. 64
ประกาศในวันเปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จะยังเรียนใน 3 รูปแบบคือ online,on-demand และ on-hand (อ่าน 249) 29 ต.ค. 64
SAR63 (อ่าน 330) 26 พ.ค. 64
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2562 (อ่าน 687) 01 เม.ย. 63