ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การใช้งานแพลตฟอร์มระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติพัฒน์ บุญเที่ยง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2565,19:41  อ่าน 1060 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พลังครูยุคใหม่ ส้รางคุณภาพคนไทยสู่สากล
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติพัฒน์ บุญเที่ยง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,23:40  อ่าน 3513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติพัฒน์ บุญเที่ยง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,23:32  อ่าน 2905 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รู้ทันสื่อ ก้าวทันเทคโนโนยี สู่พลเมืองดิจิทัล
ชื่ออาจารย์ : นายพิชชากร สาแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,16:43  อ่าน 1774 ครั้ง
รายละเอียด..